Extra informatie

Hieronder vindt u nuttige extra informatie. Deze informatie staat in documenten of op andere websites.

wijziging verzekering of naam,adres,woonplaats

Indien u een wijziging wilt doorgeven van uw verzekering of u bent verhuisd geef dat dan bij voorkeur schriftelijk aan ons door.

Vergoedingen

Als u naar de huisarts gaat, dan kost u dat geen geld. De verzekering vergoedt het bezoek. Andere dingen horen bij het ‘eigen risico’. Daarvoor moet u wel zelf betalen. U betaalt maximaal € 385,- voor heel 2022. Onder het eigen risico vallen bijvoorbeeld bloedprikken, foto’s, medicijnen, doorverwijzingen. De gemeente vergoedt soms hulpmiddelen, vervoer en andere zaken die niet bij de huisarts horen.

Uw gegevens

Vertelt u iets tegen de huisarts? Dan blijft dat geheim. De huisarts vertelt nooit zomaar iets door aan anderen. De huisarts moet soms wel informatie geven aan de apotheek, de huisartsenpost of het ziekenhuis. Dat gebeurt alleen met uw toestemming. Wilt u weten wat wij wel en niet doen met uw gegevens? Lees dan onze privacyverklaring.

Klachten

Wij doen ons best voor u. Maar misschien bent u toch niet helemaal tevreden. Als u klachten heeft, dan horen wij dat graag. Bespreek de klacht met een medewerker van de praktijk. Gaat dat niet of wilt u dat niet? Dan kun u hier uw klacht indienen

Goede informatie: thuisarts.nl

Op internet vindt u veel informatie over gezondheid. Maar niet al die informatie is goed. Ga voor goede informatie over gezondheid naar thuisarts.nl. Kijk bijvoorbeeld op thuisarts.nl voor u naar de huisarts gaat. Dan weet u al meer over uw klacht.